19. 2. 2014

Tato akce již proběhla.
18:00
Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3, Brno

Mgr. Radomír D. Kokeš: Poetika seriálové fikce

breaking bad

… aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů.

K tématu sám přednášející dodává:

„V přednášce chci představit model poetiky seriálové fikce. Jde o původní koncept napomáhající porozumění problémům, které se týkají za prvé všeobecných specifik vyprávění a fikčních světů v seriálech, a za druhé formální výstavby konkrétních seriálů. Úvodem nabídnu několik teoretických nástrojů, jako jsou (a) typologie seriality, (b) analytický model založený na otázkách a (c) koncept vyprávěcí dynamiky ve fikčních světech. Skrze ně posléze alespoň v hrubých rysech objasním epistemické možnosti, jež poetika seriálové fikce skýtá.“

Tentokrát se přednáška „odehraje“ přímo v sále!