2. 10. 2013

Tato akce již proběhla.
18:00
Café Atlas
Sál B. Bakaly (Bílý dům), Žerotínovo náměstí 6, Brno

Výzkumníkem v Antarktidě

DSC_0068 tisk 13_30

Čeští vědci již desátou sezónu pracují blízko severního výběžku Antarktického poloostrova  na ostrově Jamese Rosse, na němž se nachází jedna z největších leduprostých oblastí Antarktidy a kde byla před devíti lety postavena vědecká stanice Masarykovy univerzity.

Antarktický kontinent se nenacházel vždy v polární pozici a nebyl vždy překryt mocným ledovcovým příkrovem. Byl pokryt vegetací a pod jeho sopkami se proháněli dinosauři…

Povykládejme si o této pevnině s geologem a geomorfologem, klimatologem a botanikem. Očekávejte od nich víc než suchou vědu. Všichni mají dostatek poznatků z několika expedic na tento kontinent.

Dovíte se o jeho driftu, geologickém vývoji a zalednění, dynamickém systému jeho klimatu v mraznici vnitrozemí a ledničce pobřeží, kam pronikl život. Ten se dokonale přizpůsobil extrémním podmínkám. Poznáte strategie přežití rostlin, ptáků a savců. Budete-li mít zájem, můžete získat informace o životě lidí a o antarktickém právním systému.

Přijďte si poslechnout zajímavé zkušenosti a zážitky pánů Prof. RNDr. Pavla Proška, CSc., Prof. Ing. Miloše Bartáka, CSc. a Mgr. Daniela Nývlta, Ph.D.