Bc. Hana Hedbávná

PřF

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Zajímá mě, jak věci v tělech lidí, zvířat (a taky rostlin) fungují.

Kolo nebo čtverec?

Kolo

Skřivan nebo sova?

Skřivan

Bílá nebo hořká?

Hořká

Batoh nebo kufr?

Batoh