Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

FSS

Katedra mediální studiích / IVDMR, odborný asistent

Vystudoval sociologii a mediální studia a jako výzkumník i pedagog se zabývá problematikou takzvaných nových médií – tím, jaké změny přinášejí do fungování společnosti i naší každodennosti.

„Bývám nervózní, když se mám vlézt do poetické nebo vtipné zkratky. Nepřipadám si totiž kdovíjak pointovaně. Ale – považuju za hezké o sobě tvrdit, že mám cosi do činění s psaním divadla a provozováním hudby, neb to zní tak jaksi kultivovaně, že.“

Slepice nebo vejce?

To je fuk, podstatné je, že je z toho fajn paradox

Kolo nebo čtverec?

Jak k čemu. Na čtverci se například dost špatně jezdí

Skřivan nebo sova?

Sova. Skřivani mě budí

Věda nebo víra?

Raději bych použil souřadné „a“

Běžet nebo ležet?

Běžet. Ale opatrně