Ing. Jana Posltová

Masarykova univerzita - rektorát

Odbor vnějších vztahů a marketingu

Šestým rokem na univerzitě, druhým v oboru marketingu.
Práce v prostředí studentů, vědců a veřejnosti mě prostě baví.

Slepice nebo vejce?

Slepice

Freud nebo Jung?

Freud

Stvoření nebo evoluce?

Evoluce

Norma Jean Baker nebo Marilyn Monroe?

MM