novinky

Kde? Přece ve Scale!

Samo místo, kde se nachází kino Scala, má pozoruhodnou historii. Na okraji historického jádra Brna vznikla v prostorách staletého hradebního systému rozsáhlá okružní třída. Na ní byla stavěna náměstí, parky s promenádami a budovy se společenským využitím, zejména divadla, kavárny a restaurace. Na konci dvacátých let 20. století se takové místo na okraji Lažanského (dnes Moravského) náměstí jevilo jako mimořádně vhodné pro víceúčelový dům, který zde také vznikl.

www.kinoscala.cz

 

Studentský vědecký klub se v kině Scala schází ke svým pravidelným přednáškám od jeho znovuotevření v říjnu 2013. Ne na schodech (!) ale v prostoru kavárny, v tzv. Druhém sále.

 

 

17:13