Lenka Krajčíková

FF

Psychologie

Momentálne sa pohybujem v oblasti kognitívnej psychológie, konkrétne sa zaujímam o problematiku krátkodobej pamäti.

Skřivan nebo sova?

Skřivan, u nás škovránok

Káva nebo čaj?

Čaj. Čierny. S medom a mliekom

Z města nebo do města?

Do mesta

Stvoření nebo evoluce?

Evolúcia

Behaviorismus nebo psychoanalýza?

Behaviorismus