novinky

Listopadové setkání: digitální média

V úterý, 1. 11., proběhla naše druhá schůzka SVK. Ač byla do počtu přítomných členů oproti té první sotva poloviční, neubralo jí to nic na kráse. Téma médií nás zcela pohltilo. Televize, Facebook, osobní telefony – zkrátka vše, s čím se každý den pravidelně setkáváme, vedli k salvě otázek a celá přednáška se nesla i v diskuzním duchu. Skvělý řečník doktor Jakub Macek využil dokonce i zazvonění telefonu v kapse jako podnět k dalšímu rozjímání nad médii v našich životech. Po přednášce nikdo neutíkal domů, všichni jsme chtěli vědět víc. Rozvinula se zajímavá diskuze, která posléze přešla k různým tématům, v tomto inspirativním duchu se dokonce objevil i návrh na další výzkum nebo také na bakalářskou práci. Když se přiblížila zavírací hodina Místogalerie, přesunuli jsme se zkrátka jinam. U stolu již bylo možno zaslechnout různá témata a to od améb, inteligence a vývoj umělé inteligence, až po právo. Loučili jsme se jen těžko, rozjezdy ale nečekají. Celý večer nás doprovázel náš přednášející doktor Jakub Macek, kterému tímto velmi děkujeme za inspirativní přednášku a posezení s námi.

14:01