Mgr. Miloš Zapletal

FF

Hudební věda

Zabývám se dějinami české hudební kultury v letech 1890–1939. Snažím se kombinovat postupy a metody hudební analýzy, kriticismu, kulturní historie, dějin recepce a hudební sémiotiky. Můj disertační projekt se věnuje vztahům Leoše Janáčka a prvorepublikových ideologií.

Čím dál, tím víc zjišťuji, že jsem posedlý tenisem.

Věda nebo víra?

Víra.

Káva nebo čaj?

Ráno čaj, odpoledne káva.

Stvoření nebo evoluce?

Obojí.

Keynesián nebo monetarista?

Keynesiánství.

Bílé nebo červené?

Podle okolností, za jakých je pito.

Matematická nebo výroková logika?

Dialektika.