novinky

Nebojte se Junga!

Autor jedinečného díla „C.G. Jung v zrcadle filosofie. Hermeneutická interpretace filosofických aspektů Jungova díla“ a absolvent doktorského studia v programu Filozofie na MU, Mgr. Boris Rafailov, Ph.D., přijal pozvání ke spolupráci při vedení odborných večerů společenskovědní sekce SVK.

V přednášce, kterou pro Vás v rámci podvečerních setkání připravil, se chystá promluvit o otázkách spojených se základní charakteristikou vědce a o tom, co jej odlišuje od zbytku tzv. normálních lidí. Vhodné pro obě sekce klubu!

Sledujte záložku Akce, kde budete v předstihu informováni o termínu přednášky.

 

22:16