Ambicí Studentského vědeckého klubu Masarykovy univerzity je poskytnout studentům humanitních a přírodovědních oborů možnost se setkat na neformálních schůzkách a vzájemně se něčemu přiučit. Cílem je studentům ukázat, že věda nezačíná ani nekončí jejich oborem a že spolupráce s jinými obory by jim mohla být v mnohém přínosná.

Pravidelná setkání jsou doplňována přednáškami střídavě s humanitními a přírodovědnými tématy, následné debaty poskytují prostor pro výměnu názorů a pochopení i jiných úhlů pohledů na svět, ve kterém žijeme. Chceme odstranit bariéry, které si studenti mezi tato rozdílná vědecká zaměření staví, a vést je tak k vzájemnému porozumění a kdoví, třeba ke společným budoucím projektům.

Výhody členství

  • účast na setkáních SVK
  • příležitost navázání kontaktu se studenty jiných oborů
  • příležitost k navázání osobního kontaktu s vědeckými pracovníky
  • možnost ovlivnit plán akcí SVK