Mgr. Petra Chvojková

FF

Psychologie

Na filozofické fakultě MU jsem vystudovala psychologii, filozofii a učitelství ZSV.
Nyní pokračuji v doktorandském studiu. Psychologie mi dává  možnost stálého rozvoje a obohacování sebe i druhých. V PhD studiu se zaměřuji na interkulutrní psychologii, prakticky bych se chtěla uplatnit v klinické psychologii a psychoterapii. Dále mne zajímá psychologie krize a krizových situací a psychologie morálky. Pracovně i dobrovolnicky se věnuji práci s dětmi a mládeží s poruchami chování.

Radost mi přináší poznávání nového, jak prostřednictvím knih, tak vlastní zkušeností během cestování. Dále pohyb, dobré a zajímavé jídlo, jakákoli smysluplná aktivita s přáteli a blízkými lidmi včetně dobrovolnictví.

Skřivan nebo sova?

Určitě sova, nechápu, jak to ti skřivani dělají.

Běžet nebo ležet?

Všechno má svůj čas, běhání i ležení.

Behaviorismus nebo psychoanalýza?

Ani jedno... humanistická psychologie.

Batoh nebo kufr?

Jednoznačně batoh, tahat se s kufrem je tak nepohodlné.