novinky

Top z přednášky PhDr. Moniky Metykové, Ph.D.

Doufáme, že těm z Vás, kdo jste přišli na první přednášku Studentského vědeckého klubu, se setkání s PhDr. Monikou Metykovou, PhD. líbilo. Budeme rádi, pokud nám své dojmy povíte na facebookové stránce „Studentský vědecký klub MUNI“ nebo osobně na jakémkoliv z dalších setkání.

Pokud jste z nějakého důvodu přijít nemohli a nebo jste si nestihli při živém vystoupení dělat poznámky, připojujeme souhrn toho nejdůležitějšího z přednášky o rozdílech ve vysokoškolském vzdělávání a bádání v České republice a Velké Británii.

 

PhDr. Monika Metyková, Ph.D. „Věda tady a věda tam“

Ve Velké Británii existuje přibližně 120 univerzit a vysokých škol. Dalších zhruba 180 tzv. further education colleges (vyšších odborných škol) poskytuje vysokoškolské kurzy (např. na úrovni bakalářského studia). Víc informací o jednotlivých univerzitách a jejich programech studia můžete najít na stránkách UCAS (University and Colleges Admissions Service), která centrálně spravuje přihlášky do bakalářského studia:

http://www.ucas.ac.uk/

Přihlášky do magisterského doktorandského studia zpracovávají přímo jednotlivé univerzity.

Britský vyskoškolský systém zahrnuje světově proslulé univerzity Oxford a Cambridge, které byly založené jako první. V 19.století pak vznikaly univerzity v Londýně, Newcastlu, Durhamu a Walesu. V první polovině 20. století byly založeny „civic universities“, mezi něž patří i moje působiště – University of Sussex. Existuje skupina nových nebo post-1992 univerzit, které byly předtím „polytechnics“ nebo vyšší odborné školy.

Evidujeme různé žebříčky univerzit, některé založené na surveyi studentů (nejvýznamnější z nich je National Student Survey, který zahrnuje studenty posledního ročníku bakalářského studia), jiné pracují s různými kriterii, např. poměr student/pedagog, zaměstnanost po ukončení studia apod. Některé z nich naleznete tady:

http://www.thestudentsurvey.com/

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking

http://www.guardian.co.uk/education/universityguide

Školné se ve Velké Británii zavedlo na konci 90. let minulého století, postupně se zvyšovalo a od září 2012 většina univerzit účtuje kolem 9000 liber ročně na bakalářském stupni. Tato suma byla stanovena vládou jako maximální. Zavedení vyššího školného vedlo k demonstracím, víc o nich např. tady:

http://www.guardian.co.uk/education/2012/nov/21/students-protest-london

Standartní doba studia na magisterském stupni ve Velké Británii je jeden rok, školné se pohybuje zhruba kolem 7000 liber (může se lišit podle oboru) pro domácí a EU studenty, pro ostatní je poplatek přibližně dvakrát tak vysoký. Hodně se diskutuje o dopadu vyššího školného pro cizince na celkové počty přijímaných studentů a na celkovou kvalitu výuky a výzkumu. Celkově se samozřejmě o komercionalizaci školství diskutuje celosvětově, viz např. kniha Dereka Boka Universities in the marketplace: The Commercialization of higher education.

Doktorandská stipendia poskytují národní grantové agentury, největší z nich je ESRC (Economic and Social Research Council), která ročně uděluje výzkumníkům a doktorandům asi 4000 grantů.

V Británii se periodicky hodnotí kvalita vědy a výzkumu. V roce 2014 proběhne tzv. Research Excellence Framework, který poprvé vyhodnotí vliv výzkumu na neakademickou komunitu ve formě „impact“. Tento způsob hodnocení a snaha kvantifikovat kvalitu výzkumu vyvolaly neutichající diskuze.

http://www.ref.ac.uk/

http://www.timeshighereducation.co.uk/419128.article

 

Ještě jednou bych Vám ráda všem poděkovala za hojnou účast na přednášce.

Hodně štěstí!

Monika Metyková

 

00:37