Bc. Vít Stanislav

FI

Počítačové systémy

Doposud získané informatické znalosti momentálně využívám při vývoji  adaptabliního výukového systému slepemapy.cz. Obecně mě zajímají přesahy informatiky do psychologie.

V budoucnu bych se chtěl zapojovat do tvorby inteligentních počítačových systémů pro co nejširší skupinu uživatelů.

Slepice nebo vejce?

Rozhodně vejce. Jen nevím čí

Skřivan nebo sova?

Večer skřivan, ráno sova

Káva nebo čaj?

Voda stačí

Realita nebo sen?

Realita

Android nebo IOS?

Android a opensource obecně